ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ระกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สมัยที่ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
88
26 เม.ย. 2562
52 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้ง ๑/๒๕๖๒
84
18 เม.ย. 2562
53 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ ร่วมกับ ประชาคมตำบล ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
12 มี.ค. 2562
54 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 มี.ค. 2562
55 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ก.พ. 2562
56 ระกาศรายงานการประชุมสภาสมัยประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
85
23 ก.พ. 2562
57 ขอเชิญเข้าร่วมรประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
93
15 ก.พ. 2562
58 ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
95
04 ธ.ค. 2561
59 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 พ.ย. 2561
60 บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22