ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
192
27 ส.ค. 2562
52 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
152
16 ส.ค. 2562
53 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
149
09 ส.ค. 2562
54 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
156
15 มิ.ย. 2562
55 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
163
07 มิ.ย. 2562
56 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
24 พ.ค. 2562
57 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
24 พ.ค. 2562
58 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบล ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
17 พ.ค. 2562
59 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ ร่วมกับ ประชาคมตำบล ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
10 พ.ค. 2562
60 บันทึกการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ฯ ครั้งที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
08 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23