ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ต.ค. 2560
72 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 ต.ค. 2560
73 รายงานการประชุมคระกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 ต.ค. 2560
74 รายงานการประชุมคระกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 ต.ค. 2560
75 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
04 ต.ค. 2560
76 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปีบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
26 เม.ย. 2560
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๒ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
196
24 มี.ค. 2560
78 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 ม.ค. 2560
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
266
03 พ.ย. 2559
80 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
160
26 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22