ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ขอเชิญร่วมงานอุปสมบท นายสิทธิชัย นายวรรณพงค์ ปลอดกิจ
540
02 ก.ค. 2555
122 ขอเชิญร่วมงานอุปสมบทนายอรรถพล บัวบรรจง
511
02 ก.ค. 2555
123 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่อิม รัตนเพชร อายุ 101 ปี
365
02 ก.ค. 2555
124 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บุญส่ง พรหมจันทร์ อายุ 86 ปี
484
02 ก.ค. 2555
125 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
337
25 มิ.ย. 2555
126 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
458
25 มิ.ย. 2555
127 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ๒๕๕๕-๒๕๕๗)แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๒/๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
25 มิ.ย. 2555
128 ขอเชิญซื้อสินค้าราคาถูกธงฟ้าราคาประหยัด
357
20 มิ.ย. 2555
129 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญศพคุณแม่ประเสริฐ ช่วยเกิด อายุ 77 ปี
366
20 มิ.ย. 2555
130 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระกลิ่น ศรีทอง อายุ 63 ปี
382
20 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22