ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
29 ก.พ. 2555
202 อบต.สวนหลวงรับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ด่วนๆ
582
07 ก.พ. 2555
203 ประชาสัมพันธ์ส่วนการคลังประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
10 ม.ค. 2555
204 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๔) อบต.สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
556
30 ธ.ค. 2554
205 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
587
06 ธ.ค. 2554
206 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
572
20 ต.ค. 2554
207 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
19 ก.ย. 2554
208 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
566
29 มิ.ย. 2554
209 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
18 พ.ค. 2554
210 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
737
14 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21  |22|  |23