ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานผลการสอบราคาโครงการรื้อถอนอาคาร เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
900
08 ก.พ. 2554
202 ประชาสัมพันธ์ส่วนการคลังประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
05 ม.ค. 2554
203 ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
655
15 พ.ย. 2553
204 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
718
21 ต.ค. 2553
205 ผลการสอบราคาโครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12
759
20 เม.ย. 2553
206 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
570
12 เม.ย. 2553
207 ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
25 ธ.ค. 2552
208 รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง
1472
24 ก.ค. 2552
209 รับสมัครสอบครูผู้ดูแลเด็ก
1039
27 พ.ค. 2552
210 สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศและครอบครัวในการเข้าบริการของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
613
06 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21  |22