ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
31 ต.ค. 2560
82 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
20 ต.ค. 2560
83 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
11 ต.ค. 2560
84 รายงานการประชุมคระกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
10 ต.ค. 2560
85 รายงานการประชุมคระกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
04 ต.ค. 2560
86 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
04 ต.ค. 2560
87 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปีบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
26 เม.ย. 2560
88 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๒ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
259
24 มี.ค. 2560
89 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
12 ม.ค. 2560
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
327
03 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23