ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 พ.ย. 2563
22 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
21 ต.ค. 2563
23 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
12 ต.ค. 2563
24 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.สวนหลวง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
167
08 ต.ค. 2563
25 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 4 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 ต.ค. 2563
26 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
25 ก.ย. 2563
27 ประชาสัมพันธ์การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อการยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 ก.ย. 2563
28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
153
13 ส.ค. 2563
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบิบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 ส.ค. 2563
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22