ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
761
21 ต.ค. 2553
212 ผลการสอบราคาโครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12
808
20 เม.ย. 2553
213 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
614
12 เม.ย. 2553
214 ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
25 ธ.ค. 2552
215 รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง
1522
24 ก.ค. 2552
216 รับสมัครสอบครูผู้ดูแลเด็ก
1082
27 พ.ค. 2552
217 สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศและครอบครัวในการเข้าบริการของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
660
06 พ.ค. 2552
218 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
01 ต.ค. 2551
219 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
831
15 ก.ย. 2551
220 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
689
04 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22  |23