ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
203
22 ธ.ค. 2563
32 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
02 พ.ย. 2563
33 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 ต.ค. 2563
34 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
12 ต.ค. 2563
35 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.สวนหลวง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
272
08 ต.ค. 2563
36 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 4 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
05 ต.ค. 2563
37 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
25 ก.ย. 2563
38 ประชาสัมพันธ์การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อการยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
02 ก.ย. 2563
39 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
217
13 ส.ค. 2563
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบิบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
177
10 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23