ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 มิ.ย. 2563
32 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 มิ.ย. 2563
33 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 1 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 พ.ค. 2563
34 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 ม.ค. 2563
35 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/62 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 ธ.ค. 2562
36 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
21 พ.ย. 2562
37 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 พ.ย. 2562
38 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
06 พ.ย. 2562
39 ประชุมประชาคมตำบลสวนหลวง
114
03 ต.ค. 2562
40 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
131
27 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22