ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๒ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
264
24 มี.ค. 2560
92 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
12 ม.ค. 2560
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
332
03 พ.ย. 2559
94 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
227
26 ต.ค. 2559
95 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
224
26 ต.ค. 2559
96 ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
13 ก.ย. 2559
97 ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการถังขยะ
264
13 ก.ย. 2559
98 แผ่นพับเรื่องขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
381
16 ก.ค. 2559
99 แผ่นพับ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
194
19 มิ.ย. 2559
100 แผ่นพับนานาสาระธรรมชาติ เรื่องอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
220
12 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23