ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แผ่นพับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
06 มี.ค. 2559
92 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 ก.พ. 2559
93 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
18 ม.ค. 2559
94 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
268
14 ม.ค. 2559
95 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
265
02 พ.ย. 2558
96 ประชาสัมพันธ์ งานบำเพ็ญกุศลศพ ด้วย คุณพ่อล้วน ประทุมมาศ อายุ 81 ปี
322
20 ส.ค. 2558
97 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องโครงสร้างและการจัดงค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินเงินสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมลข่าวสารของอบต.สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
03 มี.ค. 2558
98 แจ้งการขอสนับสนุนงบบประมาณในการดำเนินการเพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนา
352
19 ก.พ. 2558
99 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
392
03 ก.พ. 2558
100 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2558
352
26 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22