ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
06 ธ.ค. 2554
192 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
504
20 ต.ค. 2554
193 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
19 ก.ย. 2554
194 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
493
29 มิ.ย. 2554
195 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
18 พ.ค. 2554
196 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
671
14 มี.ค. 2554
197 รายงานผลการสอบราคาโครงการรื้อถอนอาคาร เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
08 ก.พ. 2554
198 ประชาสัมพันธ์ส่วนการคลังประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
05 ม.ค. 2554
199 ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
639
15 พ.ย. 2553
200 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
21 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  20  |21|  |22