ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
313
14 ม.ค. 2559
102 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
311
02 พ.ย. 2558
103 ประชาสัมพันธ์ งานบำเพ็ญกุศลศพ ด้วย คุณพ่อล้วน ประทุมมาศ อายุ 81 ปี
369
20 ส.ค. 2558
104 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องโครงสร้างและการจัดงค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินเงินสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมลข่าวสารของอบต.สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 มี.ค. 2558
105 แจ้งการขอสนับสนุนงบบประมาณในการดำเนินการเพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนา
401
19 ก.พ. 2558
106 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
439
03 ก.พ. 2558
107 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2558
400
26 ธ.ค. 2557
108 ประกาศ อบต.สวนหลวง ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ผังเมืองรววมจังหวัดนครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
664
17 ธ.ค. 2557
109 อบต.สวนหลวงเตือนประชาชนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
322
05 ม.ค. 2557
110 ศูนย์ประสานงาน ชมรมอาสาสมัคร หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
559
20 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23